Miłośniczka Koszykówki

 

 Podpis

Klucz *

1  Potrafi powiedzieć na czym polega gra w koszykówkę.


I D Z N

2.   Zna reguły gry w koszykówkę (np. Rozmiar boiska, wysokość kosza, punktację, liczbę zawodników, czas trwania meczu itd.)


I D Z N

3  Wymieni pozycje koszykarskie i wie co jest wymagane od zawodników na tych pozycjach (np. Rozgrywający – point guard (PG), tzw. "1", Rzucający obrońca – shooting guard (SG), tzw. "2", Niski skrzydłowy – small forward (SF), tzw. "3", Silny skrzydłowy – power forward (PF), tzw. "4", Środkowy – center (C), tzw. "5").


I D Z N

4.   Wykonała kilka ćwiczeń - elementów gry w koszykówkę (np. chwyt i podanie piłki oburącz z miejsca i w biegu, kozłowanie prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku biegu, rzut piłki do kosza oburącz i jedną ręką z miejsca i w biegu, rzut karny, blok).


I D Z N

5.   Rozegrała z zespołem pięć spotkań, wykazując znajomość zasad i techniki gry.


I D Z N

6.   Ułoży i przedstawi w sposób dowolny (np. pamiętnik, kolaż, afisz, prezentację PowerPoint itd.)


I D Z N

      a. Historię koszykówki i udział kobiet w tym sporcie.


I D Z N

      b. Sposób w jaki są zorganizowane ligi koszykówki w kraju zamieszkania i na świecie.


I D Z N

      c. Wymieni kilku mistrzów koszykówki uwzględniająć także kobiety w kraju zamieszkania.


I D Z N

7.   Brała udział w turnieju koszykówki.


I D Z N

8.   Nauczyła młodszych gry w koszykówkę lub przygotowała drużynę do brania udziału w turnieju koszykówki.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Sprawność została zaprojektowana przez Referat Harcerek z Chorągwi Harcerek w USA

Czerwiec 2014

 

Rozkaz L10, Londyn 8 wrzesień 2014

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek