Miłośniczka Książki

 

 Podpis

Klucz *

1  Z pomocą osoby starszej przygotuje spis książek dla bibioteki szkolnej.


I D Z N

2.   Przeczyta 4 rodzaje książek: podróżniczą, biograficzną, historyczną, rozrywkową.


I D Z N

3  Przygotuje zestaw książek z dziedziny, która ją interesuję np. przyroda lub sztuka. Przedstawi spis książek przydatnych w zajęciach zastępu.


I D Z N

4.   a)  Potrafi, w bibliotece, posługiwać się katalogiem książek.


I D Z N

      b)  Potrafi wyszukać ciekawostki z interesującej ją dziedziny w książkach specjalistycznych.


I D Z N

      c)  Znajdzie artykuły na interesujący temat w miesięcznikach.


I D Z N

      d)  Umie posługiwać się słownikiem i encyklopedią.


I D Z N

      e)  Dowie się o cenę i przez jaką firmę wydana została wskazana książka.


I D Z N

5.   Przedstawi zastępowi kilka książek z ulubionymi przez nią ilustracjami.


I D Z N

6.   Zbiera książki; wie jak o nie dbać.


I D Z N

7.   Wie, jak powstały książki przed wynalazkiem druku. Zaprojektuje „ekslibryse” /bookplate/ na swoje książki, lub jedną oprawi.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek