MIŁOŚNICZKA OWADÓW

 

 Podpis

Klucz *

1  Przedstawi rysunki i opisze kolejne przemiany wychowanego przez siebie owada.


I D Z N

2.   Wymieni 10 gatunków owadów, wyszuka i rozpozna kilka w naturze.


I D Z N

3  Wykaże się znajomością życia owadów.
a)
 Wyjaśni znaczenie owadów w przyrodzie, ich wartość

i.   Dla roli,

ii.  W ogrodzie, i

iii. W lesie.


I D Z N

4.   Zna niebezpieczeństwa grożące owadom, wie jakie gatunki owadów są chronione w kraju zamieszkania.


I D Z N

5.   Wie jak jest zorganizowana ochrona przyrody w kraju zamieszkania. 
Przeczytała książkę o życiu owadów.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek