MIŁOŚNICZKA OWADÓW

Poziom trudności 2

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Rozpozna 15 gatunków owadów i wyszuka 5 z nich w naturze. 

 

 

2

Wyjaśni znaczenie owadów w przyrodzie. 

 

 

3

Zapozna się z cyklem życia 3 różnych owadów i przedstawi go na zbiórce. 

 

 

4

Przeprowadzi obserwacje owadów w terenie sporządzając szkice i notatki. 

 

 

5

Weźmie udział w akcji ochrony owadów lub samodzielnie zbuduje hotel dla owadów. 

 

 

6

W sposób dowolny przedstawi gatunki owadów pod ochroną w kraju zamieszkania i czyhające na nie niebezpieczeństwa. 

 

 

7

Zwiedzi na żywo lub wirtualnie muzeum lub wystawę przyrody. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 22 2021r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek