MIŁOŚNICZKA POLSKIEJ WYCINANKI I

 

 Podpis

Klucz *

1  Odnajdzie na mapie Polski 5 różnych regionów wycinankarstwa (np. Kurpiowska Puszcza Zielona, Kurpiowska Puszcza Biała, Łowicki, Gąbiński, Rawski, Opoczyński, Sieradzki, Kielecki)


I D Z N 

2.   Zapozna się z charakterystycznymi cechami wycinanek z dwóch wybranych przez siebie regionów: wzory, motywy i kolory.


I D Z N

3    Zapozna się z materiałami i narzędziami używanymi do robienia wycinanek. Powie w jakim celu wycinanki były robione.


I D Z N

4.   Wytnie po dwie wycinanki z wybranych przez siebie regionów w tym jedną wielokolorową.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek