Miłośniczka Przeszłości (od 13 lat)

 

 Podpis

Klucz *

1  a)  Poznała życiorysy czterech wielkich ludzi świata z sześciu różnych dziedzin np. z pomiędzy wodzów, mężów stanu, działaczy społecznych, uczonych, lekarzy, pedagogów, pisarzy, artystów, twórców przemysłu, podróżników; lub
b)
  Poznała historię czterech wynalazków lub odkryć w dziejach ludzkości w różnych dziedzinach; lub
c)
  Poznała dokładnie dzieje czterech zabytków historycznych jakiegoś miasta lub okolicy lub rozwój jednej instytucji np. szpitalnictwa, bibliotek itp.; lub
d)
  Da opisy jakiejś miejscowości lub okolicy w sześciu okresach jej historii.


I D Z N

2.   Przedstawi w jaki sposób zdobywała sprawność /przeczytane książki, wysłuchane odczyty, zwiedzone wystawy itp./ oraz notatki lub dzienniczek.


I D Z N

3  Przedstawi zbiór mapek, rysunków, fotografii, ilustracji, wycinków z pism itp. w związku z opracowanym zagadniemiem.


I D Z N

4.   Zapozna zastęp lub drużynę z jednym z badanych zagadnień /np. powie gawędę, oprowadzi wycieczkę/.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek