MIŁOŚNICZKA PRZYRODY

Poziom trudności 2

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Przestrzega przepisów zachowania się za miastem w kraju zamieszkania. 

 

 

2

Wybierze się na dłuższą wycieczkę, podczas której będzie obserwować życie lasu. Udokumentuje swoją wyprawę np. notatkami, zdjęciami, rysunkami i przedstawi je na zbiórce. 

 

 

3

Rozpozna 10 gatunków drzew, 10 gatunków ptaków i 10 gatunków innych zwierząt występujących w kraju zamieszkania. Zna ich nazwy po polsku i w języku kraju zamieszkania.

 

 

4

W domu sortuje śmieci. Będzie odpowiedzialna za sortowanie śmieci podczas biwaku. Zawsze oczyszcza teren po wycieczce, biwaku lub obozie. 

 

 

5

Wyrobi w sobie nawyk oszczędzania wody i przedyskutuje różne rozwiązania z zastępem. 

 

 

6

Przygotuje broszurkę o parku narodowym uwzględniając jego historię i cel powstania. 

 

 

7

Odwiedzi park narodowy, park krajobrazowy lub rezerwat przyrody. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 18 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek