MIŁOŚNICZKA PTAKÓW

Poziom trudności 2

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Sporządzi karmnik dla ptaków lub budkę lęgową i umieści ją w odpowiednim miejscu. 

 

 

2

Rozpozna na zdjęciach lub w terenie 15 gatunków ptaków, w tym 5 chronionych. Zna ich nazwy po polsku i w języku kraju zamieszkania. 

 

 

3

Rozpozna po głosie 7 gatunków ptaków. 

 

 

4

Przynajmniej trzykrotnie wybierze się na dłuższą obserwację ptaków w zróżnicowanych warunkach terenowych i o różnych porach dnia. Udokumentuje swoje wyprawy zdjęciami, notatkami, nagraniami lub szkicami. 

 

 

5

Zbierze jak najwięcej informacji o wybranym gatunku ptaka i przedstawi je w dowolnej formie. 

 

 

6

W wybrany przez siebie sposób weźmie udział w polskiej akcji “Łączą nas ptaki” lub podobnej akcji w kraju zamieszkania. 

 

 

7

Na zbiórce zastępu lub drużyny opowie o swojej pasji, prezentując swoje zdjęcia, nagrania, notatki, szkice, znalezione pióra itp. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 18 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek