Miłośniczka Ptaków

 

 

 Podpis

Klucz *

1  Sporządzi karmik dla ptaków i przez całą zimę wraz z zastępem karmi ptaki.


I D Z N

2.   Rozpozna 10 gatunków ptaków, określając ich pożyteczność.
a)  Rozpozna po głosie 10 gatunków ptaków
b)
  Uda głos 3 ptaków


I D Z N

3  Wykaże się znajomością życia ptaków w zależności od pór roku.
a)  Wymieni ptaki odlatujące na zimę
b)
  Wymieni ptaki pozostające na zimę
c)
  Wymieni ptaki przylatujące na zimę


I D Z N

4.   Obserwuje i określi kilka scen z życia ptaków, zależnie od pory roku.


I D Z N

5.   Wymieni wrogów ptaków wśród zwierząt i ludzi oraz sposób ochrony przed nimi.


I D Z N

6.   Wyjaśni znaczenie ptaków w przyrodzie, ich wartość dla:
a)
  Dla roli,
b)
  W ogrodzie, i
c)
  W lesie.


I D Z N

      7.   Wymieni gatunki ptaków chronionych w
            kraju zamieszkania, gdzie żyją i jak je
            rozpoznać.
   

8.   Wie jak jest zorganizowana ochrona przyrody w kraju zamieszkania.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek