Miłośniczka Sztuki Regionalnej I (od 12 lat)

 

 Podpis

Klucz *

1  Pozna charakterystyczne cechy sztuki jednej z okolic /regionu/ Polski w zakresie zdobnictwa, stroju, zwyczajów lub obrzędów.


I D Z N

2.   Przedstawi wyniki swych prac w albumie /np. fotografie, rysunki/, który zrobiła sama lub w zespole.


I D Z N

3  Zna dwie piosenki i rozpozna dwa tańce ludowe.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek