Miłośniczka Sztuki Regionalnej II (od 14 lat)

 

 Podpis

Klucz *

1  Pozna szczegółowo charakterystyczne cechy sztuki dwóch okolic /regionów/ Polski w zakresie zdobnictwa, stroju, zwyczajów lub obrzędów.


I D Z N 

2.   Przedstawi wyniki swych prac w albumie.


I D Z N

3  Wykona własnoręcznie po jednym przedmiocie zrobionym typową dla dwóch wyżej wybranych regionów techniką np. haft, wycinanka, palemka, pisanka.


I D Z N

4.    Narysuje i opisze krótko autentyczne stroje ludowe trzech regionów Polski.


I D Z N

5.   Rozpozna osiem przedmiotów typowych dla różnych dzielnic Polski określając gdzie były zrobione.


I D Z N  

6.   Zna po dwie piosenki z trzech regionów Polski.


I D Z N 

      7.   Zatańczy dwa tańce ludowe.    

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek