Miłośniczka Zdrowia (krzyż żółty)

 

 Podpis

Klucz *

1. Zna zasadnicze wiadomości o czynnikach wpływających na zdrowie: higiena osobista, znaczenie snu, rozrywki, ćwiczeń fizycznych, odpoczynków.


I D Z N

2. Zna wartość zajęć praktycznych /hobbies/ na psychikę.


I D Z N

3. Zna ogólny schemat służby zdrowia i komórek zabezpieczenia produktów żywnościowych przed zarazkami oraz niszczenia odpadków.


I D Z N

4. Zna wartość produktów oraz sposób wyżywienia dla zdrowia człowieka.


I D Z N

5. Zna pospolite choroby zakażne oraz sposoby  zabezpieczania siebie i innych przeciwko nim.


I D Z N

6. Zna szkodliwe działanie alkoholi, tytoniu i narkotyków na jednostkę i społeczeństwo.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek