Miłośniczka Architektury I

 

 Podpis

Klucz *

1   Zapozna się z trzema stylami architektury np. Klasyczno-Grecki, Cesarsko-Rzymski, Byzantyński, maurytański (moorish), „Romanesque”, Gotycki, Odrodzenia (Renaissance), Barok, Neo-Klasyczny, 19-ty Wiek, „Art Nouveau”, „Art Deco”, „Hi-Tech”, lub Pozanowoczesny (Post-Modernism).
a)
Odnajdzie przykład budynków w mieście zamieszkania, po jednym z trzech wybranych styli.
b)
Umieści własnoręczny rysunek lub fotografię każdego przykładu w swoim dzienniczku.


I D Z N

2.   Opisze każdy budynek z punktu nr. 1, uwzględniając datę budowy, architekta, materiały budowlane, i sposób użycia budynku.
a)
  Napisze co się jej podoba a nie podoba w budynku (wygląd, położenie, styl, obszar, poczucie, swiatło, oddżwięk, więż z okolicą).


I D Z N

3  Zapozna się z życiem i pracą jednego słynnego architekta którego dzieła znajdują się w mieście zamieszkania.
a) Zapisze w dzienniczku adresy tych dzieł, wkleji ulotkę.


I D Z N

4.   Zapozna się z zabytkowym kościołem polskim w okolicy lub mieście zamieszkania (jeżeli nie ma polskiej parafii w mieście zamieszkania, wybierze zabytkową świątynie innej narodowości).
a) Określi styl(e) budowli
b) Umieści własnoręcznny rysunek lub fotografię w swoim dzienniczku


I D Z N

5.   Zaplanuje wycieczkę zawierającą tematykę punktów 1-4. Przeprowadzi wycieczkę z rodziną, zastępem, lub gośćmi z innego miasta. Opowie o każdym budynku.


I D Z N  

6.   Posługując się swoim zrozumieniem stylów architektury, wybierze jeden kościół i jeden zamek z Warszawy, Krakowa, lub Częstochowy.
a) Narysuje szkic wybranych budynków w dzienniczku, posługując się fotografiami wakacyjnymi, książkami, lub siecią internetową.
b)
 Zapisze sposób użycia i styl budynku. Podzieli się tą informacją z zastępem.


I D Z N

7.   Narysuje plan swego pokoju, używając papieru wykresowego w skali stosowanej w praktyce (np. w Stanach Zjednoczonych używa się skalę 0.5 cala do 1 stopy; w Kanadzie, Europie i Australii 1 cm do 0.5 metra).


I D Z N  

8.    Zaprojektuje ogródek (np. warzywny, ozdobny, Japoński, labirynt medytacyjny, złożony) odpowiedni do pustej parceli w swojej okolicy, niezużytkowanego gruntu szkolnego, lub zaniedbanego ogrodu starszej osoby. Opisze położenie i narysuje plan ogródka.


I D Z N  

9.  Zapozna się z architekturą i budownictwem innego państwa.
a)
 Zbada czym się ona różni od architektury państwa zamieszkania (w jaki sposób klimat, kultura, bogactwa naturalne, i styl życia wpływają na budownictwo).


I D Z N  

10. Narysuje i określi style budowania domów ludów pierwotnych kraju swego zamieszkania.


I D Z N  

11. W grupie omówi jeden budynek który chciałaby zaprojektować gdyby była architektem. Omówi kto będzie z budynku korzystał, jakie zajęcia w nim będą przeprowadzane, oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.


I D Z N  

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek