Miłośniczka Architektury II

 

 Podpis

Klucz *

1   Zapozna się z pięcioma stylami architektury np. Klasyczno-Grecki, Cesarsko-Rzymski, Byzantyński, maurytański (moorish), „Romanesque”, Gotycki, Odrodzenia (Renaissance), Barok, Neo-Klasyczny, 19-ty Wiek, „Art Nouveau”, „Art Deco”, „Hi-Tech”, lub Pozanowoczesny (Post-Modernism).
a)
Odnajdzie przykład budynków w mieście zamieszkania, po jednym z pięciu wybranych styli.
b)
Umieści własnoręczny rysunek lub fotografię każdego przykładu w swoim dzienniczku.
c)
 Wytłumaczy jak wybrane budynki różnią się od siebie.


I D Z N 

2.   Opisze każdy budynek z punktu nr. 1, uwzględniając datę budowy, architekta, materiały budowlane, i sposób użycia budynku.
a)
 Napisze co się jej podoba a nie podoba w budynku (wygląd, położenie, styl, obszar, poczucie, swiatło, oddżwięk, więż z okolicą).


I D Z N

3  Zapozna się z życiem i pracą architekta, którego dzieła znajdują się w mieście zamieszkania.
a) Odwiedzi jeden z jego projektów osobiście.
b) Narysuje szkice i opisze budowlę oraz jej wnętrze w dzienniczku.


I D Z N

4.   Zapozna się z zabytkowym kościołem polskim w okolicy lub mieście zamieszkania (jeżeli nie ma polskiej parafii w mieście zamieszkania, wybierze zabytkową świątynie innej narodowości).
a) Określi styl(e) budowli
b) Określi i narysuje w dzienniczku najciekawsze detale zewnętrzne i wnętrza.


I D Z N

      5.   Zaplanuje wycieczkę zawierającą tematykę
            punktów 1-4. Przeprowadzi wycieczkę z
            rodziną, zastępem, lub
gośćmi z innego
            miasta. Opowie o każdym budynku,          
           
odpowiadając na pytania wycieczkowiczów.

I D Z N  

6.   Posługując się swoim zrozumieniem styli architektury, wybierze jeden kościół i jeden zamek z Warszawy, Krakowa, lub Częstochowy.
a) Narysuje szkic wybranych budynków w dzienniczku, posługując się fotografiami wakacyjnymi, książkami , lub siecią internetową.
b) Zapisze sposób użycia i styl budynku. Opisze w skrócie historię budynku. Porówna różnice występujące w każdym budynku. Podzieli się tą informacją z zastępem.


I D Z N
      7.   Zapozna się z prawami miejscowości
            zamieszkania które zachęcają do konserwacji
            energii w budownictwie.

I D Z N  
      8.   Narysuje plan swego pokoju, używając
            papieru wykresowego w skali stosowanej w
            praktyce (np. w Stanach Zjednoczonych
            używa się skalę 0.5 cala do 1
            stopy; w Kanadzie, Europie i Australii 1 cm do  
            0.5 metra).

I D Z N  
      9.  Zaprojektuje ogródek (np. warzywny, ozdobny,
           Japoński, labirynt medytacyjny, złożony)
           odpowiedni do pustej parceli w swojej okolicy,
           niezużytkowanego gruntu szkolnego, lub
           zaniedbanego ogrodu starszej osoby.
           Opisze położenie i zbuduje model ogródka w
           skali.

I D Z N  
      10. Zapozna się z architekturą i budownictwem
            dwóch innych państw.
            a)
Zbada czym się one różnią od architektury
            państwa zamieszkania (w jaki sposób klimat,
            kultura, bogactwa naturalne, i styl życia
            wpływają na budownictwo).

      b) Narysuje szkice demonstrując zasady punktu 9a.


I D Z N  
     11. Narysuje i określi style budowania domów  
           ludów pierwotnych kraju swego zamieszkania.

I D Z N  
     12. W grupie omówi jeden budynek który
           chciałaby zaprojektować gdyby była  
          
architektem. Omówi kto będzie z budynku
           korzystał, jakie zajęcia w nim będą    
           przeprowadzane, oraz udogodnienia dla osób
           niepełnosprawnych.

I D Z N  

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek