Miłośniczka Architektury III 

 

 Podpis

Klucz *

1  Zapozna się z pięcioma stylami architektury np. Klasyczno-Grecki, Cesarsko-Rzymski, Byzantyński, maurytański (moorish), „Romanesque”, Gotycki, Odrodzenia (Renaissance), Barok, Neo-Klasyczny, 19-ty Wiek, „Art Nouveau”, „Art Deco”, „Hi-Tech”, lub Pozanowoczesny (Post-Modernism).
a)
  Odnajdzie przykład budynków w mieście zamieszkania, po dwa z pięciu wybranych styli.
b)
  Umieści własnoręczny rysunek lub fotografię każdego przykładu w swoim dzienniczku.
c)
  Wytłumaczy jak wybrane budynki różnią się od siebie.


I D Z N 

2.   Opisze każdy budynek z punktu nr. 1, uwzględniając datę budowy, architekta, materiały budowlane, i sposób użycia budynku. Napisze co się jej podoba a nie podoba w budynku (wygląd, położenie, styl, obszar, poczucie, swiatło, oddżwięk, więż z okolicą).


I D Z N

3  Zapozna się z życiem i pracą architekta, którego dzieła znajdują się w mieście zamieszkania.
a)
  Odwiedzi jeden z jego projektów osobiście.
b)
 Narysuje szkice i opisze budowlę oraz jej wnętrze w dzienniczku.
c)
 Dowie się dlaczego dany architekt osiągnął sławę,


I D Z N

4.   Zapozna się z zabytkowym kościołem polskim w okolicy lub mieście zamieszkania (jeżeli nie ma polskiej parafii w mieście zamieszkania, wybierze zabytkową świątynie innej narodowości).
a)  Określi styl(e) budowli
b)
  Określi i narysuje w dzienniczku najciekawsze detale zewnętrzne i wnętrza.
c)
  Zapozna się z historią kościoła i parafii i dlaczego zbudowano ten typ kościoła, nawiązując do kontekstu historyczno-kulturalnego. Zanotuje architekta i materiały budowlane kościoła. Dowie się czy ten kościół został zaprojektowany w stylu innego kościoła lub budynku.


I D Z N

      5.   Zaplanuje wycieczkę zawierającą tematykę
            punktów 1-4. Przeprowadzi wycieczkę z
            rodziną, zastępem, lub gośćmi z innego miasta.
            Opowie o każdym budynku,odpowiadając na
            pytania wycieczkowiczów.

I D Z N  

6.   Narysuje plan swego domu i parceli używając papieru wykresowanego w skali stosowanej w praktyce (np. w Stanach Zjednoczonych używa się skalę 0.5 cala do 1 stopy; w Kanadzie, Europie i Australii 1 cm do 0.5 metra).


I D Z N
      7.   Zapozna się ze sposobami restaurowania i
            konserwacji zabytkowych budynków. Narysuje
            szkic i opisze w dzienniczku o konserwacji
            zabytkowego budynku w miescie
            zamieszkania, uwzględniając zmiany urzytku,
            pogodzenia z zapotrzebowaniami osób
            niepełnosprawnych i ustawy konserwacyjne
            miejskie lub państwowe.

I D Z N  
      8.   Zaprojektuje ogródek (np. warzywny, ozdobny,
            Japoński, labirynt medytacyjny, złożony)
            odpowiedni do pustej parceli w swojej okolicy,
            niezużytkowanego gruntu szkolnego, lub
            zaniedbanego ogrodu starszej osoby.
           
a)  Opisze przyczyny potrzeby ogródka,
            uzasadnienie proponowanego projektu, wykaz
            koszstów, i poda lub przedstawi włascicielom,
            władzom lub lokalnemu klubowi.

      b)  Brała udział w projekcie upiększenia miejsca lub budynku publicznego w swoim sąsiedztwie. Udokumentuje zmiany fotografiami przed rospoczęciem i po zakończeniu akcji.


I D Z N  
      9.  Zapozna się z architekturą i budownictwem  
           trzech innych państw.
           a)
Zbada czym się one różnią od architektury
           państwa zamieszkania (w jaki sposób klimat,
          
kultura, bogactwa naturalne, i styl życia
           wpływają na budownictwo).
  
        b) Narysuje szkice demonstrując zasady punktu
           9a.

I D Z N  
      10. Zbuduje szałas w lesie. Wytłumaczy jego
            budowe i porówna do zasad i celów
            architektury.

I D Z N  
      11. Narysuje i określi style budowania domów
            ludów pierwotnych kraju swego zamieszkania.

      a) Odwiedzi muzeum lub przeczyta książkę na ten temat.

      b) Narysuje szkice streszczające nowo-zdobytą więdze.


I D Z N  
      12. W grupie omówi listę trzech budynków które
           
chciałaby zaprojektować gdyby była
            architektem. Omówi kto będzie z budynku
            korzystał, jakie zajęcia w nim będą
            przeprowadzane, oraz udogodnienia dla osób
            niepełnosprawnych.

I D Z N  

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek