Mistrzyni Informacji Komputerowej I     

 

 Podpis

Klucz *

1  Określi główne części komputera
a)
Potrafi wytłumaczyć co to jest:
    i. Poczta elektroniczna
   ii. Modem
  iii. Pamięć


I D Z N

2.   Powie co to jest program w jaki sposób jest stworzony.
a)
Potrafi program wgrać do komputera
b)
Potrafi przenieść dokumenty z
komputera na wymienny nośnik (dysketkę, pamięć USB, CD, itp.)


I D Z N

3  Zastosuje „word processor” i grafikę komputerową do:
a)  przepisania trzech nowych piosenek do śpiewnika; lub
b)
  wykonania stronicy zastępu do dzienniczka; lub
c)  napisania życiorysu patronki lub historii drużyny do dzienniczka; lub
d)
  opisania zbiórki lub wycieczki w kronice drużyny.


I D Z N

4.   Wie co to jest internet.
a)
  Znajdzie na nim dwie stronice domowe polskiego harcerstwa w kraju zamieszkania.


I D Z N

      5.   Napisze i otrzyma korespondencję
            elektroniczną napisaną po polsku” do/od
            harcerek ze swego zastępu lub drużyny lub
            do/od harcerki/harcerza z innej drużyny.

I D Z N

6.   Potrafi wytłumaczyć dlaczego jest, czy nie jest, dozwolone posługiwanie się kopią programu komputerowego, lub grą komputerową, przekazaną przez znajomą lub znajomego.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 




Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek