Mistrzyni Informacji Komputerowej II

 

 Podpis

Klucz *

1  Poda krótką historię komputerów.
a)  Wytłumaczy części komputera i potrafi je podłączyć.


I D Z N 

2.   Poda cztery sposoby stosowania komputera
a)  Potrafi wytłumaczyć co to jest: „input/output device”, „storage media”, „processor”, i „network”.


I D Z N

3   Pokaże w jaki sposób są zatrzymywane w pamięci komputera: teksty, numery, obrazki i fotografie i dzwięk.


I D Z N

4.   Zastosuje „database manager” lub „spreadsheet” w stworzeniu ewidencji zastępu, uwzględniając imię, nazwisko, stopień, funkcję, adres, telefon, adres elektroniczny, imiona i nazwiska rodziców każdej harcerki. Wydrukuje ewidencję zastępu według stopni, funkcji i alfabetycznie nazwiskami lub napisaniu listu do rodziców harcerek, zapraszając na impreze (kominek, przyjęcie) zastępu. Zastosuje „mail merge feature” do napisania osobistej kopii listu każdej rodzinie.


I D Z N

      5.   Zastosuje „word processor” i grafikę
            komputerową do zaprojektowania planu
            biwaku drużyny lub opracowania planu zbiórki
            lub kominka w kronice drużyny lub
            zaprojektowania kartki z życzeniami od
            drużyny (np. Boże Narodzenie, Dzień Myśli
            Braterskiej, Wielkanoc).

I D Z N  

6.   Napisze i otrzyma korespondencję elektroniczną, napisaną po polsku:
a)
  od/od harcerki/harcerza z innego hufca
b)
  od/od harcerki/harcerza z innego kraju


I D Z N
      7.   Znajdzie na internecie dwie stronice domowe  
           
polskiego harcerstwa krajów które należą do
            ZHPpgk.

I D Z N  
      8.   Wytłumaczy i zademonstruje sposoby
            stosowania komputera poza granicami lub
            zajęciami przyjemnościowymi.

I D Z N  

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek