Mistrzyni Informacji Komputerowej III  

 

 Podpis

Klucz *

1. Potrafi rozłożyć i złożyć komputer kiedy zajdzie potrzeba.
a)
Wytłumaczy co to jest „scanner”
b
) Orientuje się w nowych wynalazkach komputerowych


I D Z N

2. Poda trzy przykłady języków programowych i typy programowania w którym są stosowane. Potrafi usunąć wirusy.


I D Z N

3. Zastosuje „database manager” lub „spreadsheet” w stworzeniu ewidencji drużyny, uwzględniając imię, nazwisko, stopień, funkcję, zastęp, adres, telefon, adres elektroniczny, imiona i nazwiska rodziców każdej harcerki. Wydrukuje ewidencję zastępu według stopni, funkcji i alfabetycznie nazwiskami lub opracowaniu budżetu wycieczki lub biwaku drużyny.


I D Z N

4. Zastosuje „word processor” i grafikę komputerową do:
a)
 zaprojektowania planu obozu hufca; lub
b)
opracowania lub przedstawienia ramowego planu pracy drużyny lub obozu; lub
c)
 opisania zbiórki, wycieczki, kominka, biwaku, lub obozu do czasopisma harcerskiego.


I D Z N

5. Potrafi się posługiwać językiem programowym, napisze dowolną aplikację (za zgodą drużynowej).


I D Z N

6.   Napisze i otrzyma korespondencję eletroniczną, załączając zdjęcie z pracy harcerskiej:
a)
  Z harcerką lub harcerzem z innego środowiska (napisaną po polsku);
b)
 Ze skautką lub skautem z innej organizacji skautowej (napisaną dowolnym językiem)


I D Z N

7. Znajdzie na internecie dwie stronice domowe      harcerstwa na terenie Polski: ZHP lub ZHR.


I D Z N

8. Odwiedzi przedsiębiorstwo lub przemysł, który stosuje komputery w swoim codziennym działaniu. Zbada to co komputerem się wykonuje i potrafi przedyskutować swoje obserwacje.


I D Z N

9. Potrafi wymienić i wytłumaczyć różne prace lub zawody w dziedzinie komputerów.


I D Z N

10. Wytłumaczy i zademonstruje sposoby stosowania komputera w pracy harcerskiej.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek