MISTRZYNI OBOZOWA

 

Poziom III 
Sprawność obozowa

   
 

Podpis

Klucz *

1.   Wie jaki teren wybrać na: a) pieszą wycieczkę, b) biwak dzienny, c) biwak z noclegiem, d) obóz, e) zademonstruje trzy sposoby przechowywania żywności na obozie, f) dwa sposoby oczyszczania wody do picia, g) jak według zasad higieny myć i przechowywać naczynia kuchenne, h) co robić ze śmieciami, papierami i puszkami. 


I D Z 

2.   Przy pomocy modelu lub rysunków pokaże jak budować i zasypywać:  kuchnię polową b) ściek na wodę c) latrynę d) dół na odpadki


I D Z 

3.   Przeprowadzi grę z zastępem: a) jak orientować się w lesie b) co robić gdy jedna z grupy zgubi się c) jak powinna zachować się osoba zagubiona w lesie.   


I D Z 

4.   Wie jak zachować się w nagłym wypadku, sprowadzić pomoc. Wie co robić w razie i) zbliżającej się burzy ii) powodzi iii) pożaru lasu.


I D Z 

5.   Potrafi rozróżnić trujące rośliny i żmije w okolicy gdzie będzie obóz. a) Pomoże w oczyszczeniu terenu pod obóz lub sporządzi odpowiednie napisy ostrzegawcze.   


I D Z 

6.   Jest specjalistką w posługiwaniu się i przechowywaniu sprzętu obozowego: a) szczególnie namiotów b) ostrzeniu i konserwowaniu narzędzi.  


I D Z 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek