MIŁOŚNICZKA KULTURY OJCZYSTEJ

Sprawność wymagana do samarytanki - Poziom III
Sprawność artystyczna, regionalna
   

 

Podpis

Klucz *

1.   Wskaże na mapie dzielnice regionalne Polski: kaszubski, mazurski, kurpiowski, kujawski, wielkopolski, łowicki, śląski, krakowski, żywiecki, podhalański, sądecki, rzeszowski.


I D Z N

2.   Wykaże się znajomością sztuki regionalnej
     
jednego przez siebie wybranego regionu Polski:
      a. 
stroje


I D Z N

      b.  tańce

I D Z N

      c.  piosenki

I D Z N

      d.  zdobnictwo

I D Z N

3.   Wie kto z Polaków i za co otrzymał nagrodę Nobla.


I D Z N

4.   Wiymieni:
a.  2/3 autorów polskich i ich dzieła


I D Z N

      b.  2/3 poetów polskich i ich dzieła

I D Z N

      c.  2/3 malarzy polskich i ich dzieła

I D Z N

      d.  2/3 reżyserów polskich i ich dzieła

I D Z N

5.   W czasie zdobywania sprawności wykona jedno zadanie z następujących:
a.
 przeczyta polską powieść/nowelę któregoś z polskich autorów


I D Z N

      b. przeczyta polski dramat któregoś z polskich autorów


I D Z N

      c.  obejrzy polski film polskiego reżysera

Przedstawi ustną lub pisemną recenzję swojego wyboru

I D Z N

 

  http://www.staypoland.com/slawni-polacy.htm

  http://fiszkoteka.pl/zestaw/1692-slynni-polscy-pisarze-i-poeci

  http://film.wp.pl/id,1,nagroda.html?T%5Bpage%5D=4&ticaid=1e93b

  http://www.poland.gov.pl/Noblisci,6694.html

  http://www.berlin.polemb.net/?document=502

  http://www.polalech.pl/

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_stroje_ludowe

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 23 czerwiec 2012r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek