J SZCZEP

Poziom trudności 2

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Narysuje oś czasową historii swojego szczepu. 

 

 

2

Zaśpiewa piosenkę swojego szczepu i zainscenizuje ją wraz ze swoim zastępem lub drużyną. 

 

 

3

Weźmie udział w apelu szczepu. Stanie w poczcie sztandarowym. 

 

 

4

Przeprowadzi wywiad z aktualną szczepową. Podzieli się nim ze swoją jednostką. 

 

 

5

Wraz ze swoją jednostką zaplanuje i przeprowadzi zajęcia dla innej jednostki w swoim szczepie. 

 

 

6

Wraz z zastępem zorganizuje wspólne zajęcie lub uroczystość dla gromady zuchowej lub skrzatowej na swoim terenie. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 22 2021r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek