MUZYK

 

 Podpis

Klucz *

1  Dobrze śpiewa albo gra w grupie: sześć polskich piosenek ludowych i sześć z innych krajów. Opowie coś o pochodzeniu tych piosenek i wytłumaczy ich formę muzyczną.


I D Z N 

2.   Przystosuje muzykę sześciu tańców do swojego instrumentu i zaakompaniuje grupe tancerzy albo opracuje akomponiament muzyczny do sześciu dowolnych piosenek albo opracuje kilka ludowych piosenek dla chóru mieszanego.


I D Z N

3  Potrafi nauczyć pietnaście najbardziej popularnych harcerskich piosenek. Umie poprawnie z dobrą wymową/ zaśpiewać trzy piosenki w innym języku.


I D Z N

4.   Dowie się jak powstał amerykański „Jazz”. Poda swoją reakcje/wrażenie po wysłuchaniu trzech rodzajów jazz’u. Wytłumaczy jak się improwizuje jazz.


I D Z N

5.   Wysłucha kilka polskich klasycznych kompozycji i zaplanuje dla swojej drużyny koncert z płyt. Wysłucha partytuty /score/ trzech komedii muzycznych napisanych przez różnych kompozytorów.


I D Z N  

6.   Przestudiuje partyturę oratorium symfonii lub muzyki kameralnej /chamber music/. Zaśpiewa lub zagra część jednego z tych utworów przy akompaniamencie chóru drużyny lub muzyki z płyt.


I D Z N 

      7.   Przestudiuje libretto i partyturę oraz
            wysłucha nagrania jednej opery i jenej
            operetki. Używając kukiełek przedstawi
            jedną scenę z tej opery lub operetki albo
            weźmie udział w operetce.

I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek