MIŁOŚNICZKA ZIEMI OJCZYSTEJ I

Sprawność wymagana do stopnia ochotniczki. Poziom I, historyczna

 

Podpis

Klucz *

1.   Na pustej mapie, na której oznaczone są tylko większe rzeki i punkty miast, umieści: kolejne stolice Polski, oraz miasta Łódź, Wrocław, Zakopane, Częstochowę, Wilno i Lwów.


I D Z N 

2.   Poda nazwę polskiego morza i wymieni trzy porty polskie.


I D Z N 

3.   Nazwie i pokaże bieg paru głównych rzek w Polsce, oraz jedno jezioro i jedno pasmo górskie.


I D Z N 

4.   Zna 3 legendy związane z powstaniem Państwa Polskiego.


I D Z N 

5.   Zna datę chrztu Polski i imię panującego wtedy władcy.  Wie skąd wiara chrześcijańska przybyła do Polski.


I D Z N 

6.   Potrafi opowiedzieć o św. Wojciechu, św. Stanisławie Biskupie, św. Kindze.


I D Z N 

7.   Wymieni najważniejsze wydarzenia z okresu panowania Piastów: Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek