MIŁOŚNICZKA ZIEMI OJCZYSTEJ II

Sprawność wymagana do stopnia tropicielki. Poziom II, historyczna

 

Podpis

Klucz *

1.   Wie kiedy i kto zapoczątkował dynastię Jagiellonów.  Wymieni trzech ważniejszych królów tej dynastii.


I D Z N 

2.   Pokaże na mapie granice Polski za Jagiellonów.


I D Z N 

3.   Opowie o Królowej Jadwidze, o chrzcie Litwy i unii Polski z Litwą.


I D Z N 

4.   Opowie o Uniwersytecie Jagiellońskim.


I D Z N 

5.   Zna sławnych Polaków tego okresu - Kopernik, Długosz, Wit Stwosz.


I D Z N 

6.   Zna przyczynę i datę bitwy pod Grunwaldem.  Wie kto w niej brał udział.


I D Z N 

7.   Wie kto to był Mikołaj Rej i Jan Kochanowski.


I D Z N 

8.   Przeczytała dowolną polską książkę od czasu zdobycia MZO I.


I D Z N 

9.   Opowie o Krakowie siedzibie Jagiellonów.

I D Z N 

10. Wymieni kilka sławnych postaci innych narodowości, żyjących
      w tym okresie.

I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczeólne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek