MIŁOŚNICZKA ZIEMI OJCZYSTEJ IV

Sprawność wymagana do stopnia samarytanki. Poziom IV, historyczna

 

Podpis

Klucz *

1.   Zdobędzie zasadnicze wiadomości o rozbiorach Polski.


I D Z N 

2.   Zdobędzie wiadomości o następujących walkach o Niepodległość:  Powstanie Kościuszkowskie, Legiony Dąbrowskiego, Księstwo Warszawskie, Powstanie Listopadowe, Powstanie Styczniowe, o Obronie Lwowa i "Cudzie nad Wisłą".


I D Z N 

3.   Wskaże na mapie granice Polski Niepodległej (1918-1939) i zdobędzie wiadomości o tym okresie.


I D Z N 

4.   Potrafi wytłumaczyć dlaczego obchodzi się uroczystości narodowe, 3-go maja, 15-go sierpnia, 11-go listopada.


I D Z N 

5.   Wie czym zasłużyło się 10ciu z pośród wymienionych niżej Polaków:  Kazimierz Pułaski, Tadeusz Rejtan, Stanisław Konarski, Adam Naruszewicz, Tadeusz Kościuszko, Jan Henryk Dąbrowski, Książe Józef Poniatowski, Emilia Plater, Fredryk Chopin, Romuald Traugutt, Artur Grottger, Paweł Edmund Strzelecki, Ignacy Łukaszewicz, Ignacy Paderewski, Józef Haller, Józef Piłsudski, Edward Rydz-Śmigły, Roman Dmowski, Maria Curie-Skłodowska, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Stefan Żeromski, Aleksander Głowacki (Prus), Maria Rodziewiczówna.


I D Z N 

6.   Zapozna się szczegółowo z życiorysem jednej postaci wymienionej w punkcie 5tym.


I D Z N 

7.   Wie co się działo w tym czasie w kraju jej obecnego zamieszkania.


I D Z N 

Punkty 5 i 6 mogą być opracowane w formie albumu a całą sprawność kandydatka może przygotować jako prace pisemną (projekt).

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania


 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek