OBOZOWNICZKA    
 

Podpis

Klucz *

1.   Spędziła co najmniej 2 tygodnie pod namiotem.


I D Z N 

2.   W zespole rozbije i złoży poprawnie namiot dla zastępu


I D Z N 

      a. Zna sposoby obchodzenia się z namiotem w czasie deszczu


I D Z N 

3.   Zna przepisy obozowe odnośnie higeny, przeciwogniowe, oraz   kąpieli


I D Z N 

      a. Dba o czystość namiotu i terenu


I D Z N 

4.   Bezpiecznie rozpali ognisko


I D Z N 

     a. Poprawnie zgasi ognisko i zatrze ślady po nim


I D Z N 

5.   Przygotuje odpowiedni osobisty ekwipunek obozowy.


I D Z N 

      a. Wie jak go poprawnie zapakować

I D Z N 

6. Bierze czynny udział w pracach pionierskich i zdobniczych na  
    obozie.

I D Z N 

 a. Wie jak posługiwać się sprzętem pionierskim

I D Z N 

7. Zna sposoby przechowania jedzenia na obozie
I D Z N 
 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek