OBOZOWNICZKA II    
 

Podpis

Klucz *

1.   Spędziła w sumie pod namiotem przynajmniej 28 dni.


I D Z N 

2.   Kieruje zastęp w sprawnym stawianiu i zwijaniu namiotu.

      i)  Bierze czynny udział w stawianiu innych urządzeń obozowych (np. kuchni polowej, latryny, markizy, jadalni, masztu.) 


I D Z N 

3.   Wie na co zwracać uwagę przy wybieraniu miejsca na obóz i jak najlepiej go rozłożyć.

      i)   Przedstawi szkic planu obozu z wyjaśnieniem dlaczego ten   
sposób rozłożenia najbardziej nadaje się do danego terenu.
ii)
  Wie jak należy zostawić teren po obozie
.


I D Z N 

4.   Poprawnie przygotuje teren na ognisko, bezpiecznie rozpali ogień.
i)   Wie jak rozpalic ognisko w trudnych warunkach, np. deszczu.
ii)
  Poprawinie zgasi ognisko i zatrze ślady po nim.


I D Z N 

5.   Zna sprzęt obozowy, wie jak się niem bezpiecznie obchodzić i jak konserwować.


I D Z N 

6.   Bierze czynny udział w zaprojektowaniu i budowaniu pionierki obozowej i zdobnictwa obozowego (np. pryczy, stojaków i urządzeń obozowych, kapliczki, bramy, wartownicy.)


I D Z N 

7.   Potrafi zabezpieczyć żywność podczas różnej pogody oraz przed zwierzętami i owadami. Przedstawi jadłospis na dzień wędrówki zastępu.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek