OBYWATELKA KANADY 

 

 Podpis

Klucz *

1  Opracuje i przedstawi swojemu zastępowi pracę wybraną z następujących tematów:

a.   Malarstwo w Kanadzie

b.   Muzyka w Kanadzie

c.   Sport w Kanadzie

d.   Zasoby naturalne Kanady


I D Z N 

2.   Zna pierwsze dwie zwrotki „ O Canada” po angielsku, francusku oraz pierwszą zwrotkę po polsku.


I D Z N

3  Znajdzie autentyczną ludową piosenkę kanadyjską. Opowie w jakim warunku piosenka była napisana i nauczy ją zastęp.


I D Z N

4.   Wykona jedno z następujących:
a.
 
 Zainscenizuje legendę indiańską lub eskimoską.

b.   Opowie lub pokaże przykłady sztuki ludowej indiańskiej lub eskimoskiej.

c.   Wybierze grupę etniczną i opowie o jej wkładzie do kultury Kanady.


I D Z N

5.   Dowie się o życiu pionierskim w czasach tworzenia się państwa. Przygotuje skecz o tych czasach ze swoim zastępem i przedstawi go drużynie.


I D Z N  

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek