OLYMPIJKA II

   
 

Podpis

Klucz *

1.   Zdobyła sprawność Olimpijka I.


I D Z N 

2.   Zapozna się z zasadami i przebiegiem dwóch różnych dyscyplin sportowych w igrzyskach letnich, zimowych i para-olimpijskich. Potrafi powiedzieć kiedy wybrane sporty weszły w skład sportów olimpijskich.


I D Z N 

3.   Zapozna się z życiorysami 3 polskich medalistów olimpijskich.


I D Z N 

4.   Zapozna się z życiorysami 2 medalistów olimpijskich polskiego pochodzenia w kraju zamieszkania ALBO zapozna się z życiorysami dwóch sportowców polskiego pochodzenia w kraju zamieszkania.


I D Z N 

5.   W trakcie zdobywania sprawności bierze czynny udział w wybranym przez siebie sporcie – w jednostce harcerskiej, w szkole, klubie sportowym, z przyjaciółmi, indiwidualnie. Podzieli się swoim zainteresowaniem z zastępem/drużyną.


I D Z N 

6.   Zna zasady i prowadzi zdrowy tryb życia.


I D Z N 

 


I D Z N 

 

 

 

http://www.factmonster.com/ipka/A0771580.html

http://history1900s.about.com/od/greateventsofthecentury/a/olympicfacts.htm

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_na_letnich_igrzyskach_olimpijskich

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polscy_olimpijczycy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_na_zimowych_igrzyskach_olimpijskich

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polscy_medali%C5%9Bci_zimowych_igrzysk_olimpijskich

http://www.funtrivia.com/en/Sports/Olympics-History-743.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Igrzyska_paraolimpijskie

 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki

Podpis Instruktorki

Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L16, Londyn 11 kwiecień 2012

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek