Opiekunki Dzieci

 

 Podpis

Klucz *

1  Zajmie i zabawi w ciągu dwóch godzin kilkoro dzieci:
a)
  Zorganizuje zabawy ruchowe i spokojne
b)
  Nauczy piosenki, poprowadzi zabawy ze śpiewem
c)
  Opowie coś dzieciom i przeczyta /wierszyk, zabawną historyjkę, bajkę/.


I D Z N

2.   Zajmie dzieci pracą ręczną np. rysunkiem, lepieniem, wyszywaniem, przeplatankami.


I D Z N

3  Przygotuje potrawy najodpowiedniejsze dla dzieci jak: jarzyny i zupy jarzynowe, kaszkę, jajecznicę, kluski.


I D Z N

4.   Zna podstawowe zasady higieny dziecka /czystość, znaczenie świeżego powietrza, snu, odpoczynku, ruchu, odżywienia i ubrania/.


I D Z N

5.   Zadba o dziecko powierzone jej opiece /nakarmi, ubierze, wyprowadzi na spacer, ułoży do snu/.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek