OPIEKUNKA NIEMOWLĘCIA
 

Sprawność zdobywa się na przestrzeni pierwszego roku życia niemowlęcia

 

 Podpis

Klucz *

1  Wyręcza matkę w opiece nad niemowlęciem
a)
 
potrafi go uspokoić gdy płacze


I D Z N 

2.   Potrafi zająć się niemowlęciem:

      a) zmienić pieluchę
 

      b) nakarmić
 

      c) przebrać ubranie
 

      d) umyć
 

      e) ułożyć do snu


 


 


 


 


I D Z N


I D Z N


I D Z N


I D Z N
 

I D Z N

3  Rozumie dlaczego trzeba być ostrożnym przy:

      a) noszeniu, trzymaniu niemowlęcia

      b) odpowiedniej pozycji do snu

      c) utrzymaniu temperatury w mieszkaniu


 


 


I D Z N

I D Z N


I D Z N

 

4.   Potrafi zabawić niemowlę – rozumie jakie zabawy są odpowiednie w jakim okresie pierwszego roku życia

      a)   pierwsze 3 miesiące

      b)   3 miesiące – 8 miesięcy

      c)   8 miesięcy do 1roku


 


 


I D Z N

I D Z N


I D Z N

 

5.   Przygotuje jedzenie i picie dla niemowlęcia

      a)   butelkę z piciem

      b)   podgrzeje gotowe jedzonko niemowlęce

      c)   rozumie jakie pożywienie niemowlęce
            potrzebuje w pierwszym roku życia


 


 


I D Z N

I D Z N


I D Z N

 

6.  Zdobędzie wiadomości o opiece nad
     niemowlęciem z dziedziny:

     a) karmienia

     b) ochrony zdrowia (układanie do snu, nie
         palenie przy dziecku, szczepienia...

     c)  higieny niemowlęcej


 


 


I D Z N

I D Z N


I D Z N
 

7.  Potrafi wytłumaczyć co by zrobiła w nagłym
     wypadku w razie nieobecności osoby dorosłej

 


I D Z N  

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek