ORATORKA

Poziom trudności 3

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Opracuje i wygłosi przed publicznością referat na wybrany przez siebie temat.  

 

 

2

Zinterpretuje nieznany sobie dotychczas utwór, dobierając odpowiednią barwę głosu, modulację, intonację, tempo, rytm oraz dynamikę wypowiadanych słów. 

 

 

3

Wyrecytuje pięć utworów różnych autorów na zbiórce zastępu lub drużyny. 

 

 

4

Nauczy zastęp zadeklamować znany polski utwór literacki. 

 

 

5

Pokaże zastępowi jak ćwiczyć poprawność wymowy, dykcję, oddech oraz jak dbać o gardło. 

 

 

6

Nagra podcast i podzieli się nim z innymi. 

 

 

7

Wystąpi w wieczorze literackim lub konkursie recytatorskim. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 15 2021r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek