Organizatorka Przedstawień (od 15 lat)

 

 Podpis

Klucz *

1  Zorganizuje przedstawienie:
a)
  Wybierze utwór sceniczny lub fragment utworu odpowiedni do programu prac zespołu oraz środowiska i wieku widzów,
b)
  Wyreżyseruje go,
c)
  Pokieruje przygotowaniem dekoracji, kostiumów i charakteryzacją,
d)
  Odpowiednio oświetli scenę i użyje efektów świetlnych.


I D Z N 

2.   Zorganizuje wieczór o określonym charakterze, na którego program mogą złożyć się np. inscenizacje, recytacje chóralne, muzyka, śpiew, tańce itp.


I D Z N

3  Opracuje i poprowadzi kominek lub ognisko harcerskie np. ognisko uroczyste poświecone jakiemuś zagadnieniu, ognisko wesołe.


I D Z N

4.   Brała udział w teatrze samorodnym lub w przedstawieniu teatralnym. Potrafi urządzić scenę i kostiumy środkami najprostszymi.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek