PATRON HARCERSTWA

 

   
 

Podpis

Klucz *

1.   Zapozna się z życiorysem bł.ks.phm.Stefana Wincentego Frelichowskiego i potrafi wymienić szczegóły z jego życia.


I D Z N

2.   Zapozna się z treścią Dekretu papieża Jana Pawła
      II nadającym patrona harcerstwu, datą i miejscem
      jego odczytania


I D Z N

3.   Weźmie udział w harcerskiej imprezie poświęconej patronowi harcerstwa. (np: obrzędzie, zbiórce podczas roku lub na obozie, kominku).


I D Z N

4.   Weźmie udział w nabożeństwie lub innej uroczystości religijnej ku czci patronowi harcerstwa.   


I D Z N

5.   Potrafi opowiedzieć o niemieckich obozach koncentracyjnych. (np: gdzie były, dlaczego, jakie były w nich warunki).


I D Z N

6.   Zrobi spis trzech portali internetowych, gdzie można znaleźć informacje o patronie harcerstwa i opisze w skrócie znalezione tam informacje


I D Z N

7.   Zorganizuje lub weźmie udział w akcji niesienia pomocy potrzebującym.


I D Z N

8.   Zorganizuje sama lub w zespole dzieło ku czci błogosławionego; (np: kapliczkę obozową, plakat, gazetkę, grę, piosenkę, kominek itp.).


I D Z N

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek