PATRON HARCERSTWA POLSKIEGO

 

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

W dowolnej formie przedstawi zastępowi życiorys bł.ks.phm.Stefana Wincentego Frelichowskiego i potrafi wymienić szczegóły z jego życia. 

 

 

2

Napisze krótki artykuł o tym dlaczego, kiedy i jak został patronem harcerstwa.  

 

 

3

Weźmie udział w nabożeństwie lub harcerskim wydarzeniu   poświęconemu patronowi harcerstwa. 

 

 

4

Zorganizuje lub weźmie udział w akcji niesienia pomocy potrzebującym. 

 

 

5

Nauczy się piosenki o patronie harcerstwa. 

 

 

6

Nauczy się modlitwy do patrona harcerstwa. 

 

 

7

Zorganizuje sama lub w zespole dzieło ku czci błogosławionego; (np: kapliczkę obozową, plakat, gazetkę, grę, obrazek, album, itp.). 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 18 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek