PIEŚNIARKA

Poziom trudności 2

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Zaśpiewa kilka piosenek z następujących okresów historii Polski:  

a) Przedwojenną 

 

 

 

b) Wojenną

 

 

 

c) Współczesną 

 

 

2

Zaśpiewa kilka piosenek: 

a)    Ludowych 

 

 

 

b) Żeglarskich (szanty) 

 

 

3

Gromadzi słowa i melodie poznanych piosenek w śpiewniku. 

 

 

4

a)  Rozśpiewa grupę używając ćwiczeń oddechowych i na poprawną emisję głosu. 

 

 

 

b)  Nauczy gromadę lub zastęp pięciu piosenek. 

 

 

 

c)  Sprawnie poprowadzi śpiew drużyny. 

 

 

5

Samodzielnie ułoży program pieśni na nabożeństwo,  ognisko oraz na specjalne obchody.

 

 

6

Będzie częścią chóru lub zespołu podczas uroczystości harcerskiej. 

 

 

7

Weźmie udział w festiwalu lub konkursie piosenki harcerskiej w swojej drużynie, szczepie lub hufcu. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 18 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek