PIEŚNIARKA

 

 Podpis

Klucz *

1  Śpiewa wiele i z zamiłowaniem.


I D Z N 

2.   Zna wiele różnych pieśni i ich genezę /wie kiedy i gdzie powstały/.


I D Z N

3  Zna typowe pieśni ludowe różnych regionów Polski w uwzględnieniem tekstów gwarowych.


I D Z N

4.   Gromadzi słowa i melodie poznanych pieśni.


I D Z N

5.   Posiada umiejętność posługiwania się nutami w śpiewie. Korzysta ze śpiewnika.


I D Z N  

6.   a)  Nauczy gromadę lub zastęp trzech piosenek
b)  Rozśpiewa zespół i sprawnie poprowadzi śpiew drużyny.


I D Z N 

      7.   Ułoży program pieśni na obchód,
            nabożeństwo, ognisko.

I D Z N 

      8.   Przygotuje zespół na uroczystość
            harcerską.

I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek