PISARKA

Poziom trudności 2

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Napisze opowiadanie i przeczyta je na zbiórce zastępu. 

 

 

2

Zaprojektuje plakat przedstawiający różnicę pomiędzy prozą a poezją i literaturą faktu a fikcją literacką.  

 

 

3

Napisze krótki pokaz i zainscenizuje go z zastępem. 

 

 

4

Nawiąże kontakt i napisze list do harcerki z innej drużyny lub organizacji harcerskiej opisując przeżycia w drużynie. 

 

 

5

Napisze krótkie sprawozdanie o tematyce harcerskiej do gazetki, kroniki lub mediów społecznościowych. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 15 2021r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek