PŁYWACZKA I

Sprawność polowa

   
     

 

Podpis

Klucz *

1.   Przepłynie 50 metrów (164 stóp) stylem dowolnym i w dowolnym czasie.


I D Z N R

2.   Wykaże się opanowaniem jednego stylu piersiowego (np. „crawl”, żabka) i jednego na wznak.


I D Z N R

3.   Utrzyma się na wodzie w ciągu 5 minut.


I D Z N R

4.   Przepłynie 20 metrów (65 stóp) w ubraniu (np. koszulka i spodnie, sukienka) i potrafi wyjść sama na brzeg.


I D Z N R

5.   Skoczy do wody z wysokości 60 cm (2 stóp) sposobem dowolnym.


I D Z N R

6.   Zna i rozumie niebezpieczeństwo wody i przestrzega istniejących przepisów.


I D Z N R

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek