PŁYWACZKA II

Sprawność polowa

   
     

 

Podpis

Klucz *

1.   Przepłynie 100 metrów (328 stóp) stylem dowolnym w czasie określonym.


I D Z N R

2.   Wykaże się opanowaniem dwóch stylów piersiowych (np crawl, żabka, motylkowy) i jednego na wznak


I D Z N R

3.   Utrzyma się na wodzie w przeciągu 10 minut.


I D Z N R

4.   Przepłynie 40 metrów (131) stóp w ubraniu (np. koszulka i spodnie, sukienka). Rozbierze się w wodzie utrzymując się na powierzchni.


I D Z N R

5.   Wejdzie z wody na łódź lub tratwę.


I D Z N R

6.   Da nurka na głębokość własnego wzrostu i wyłowi z dna zatopiony przedmiot.


I D Z N R

7.   Skoczy do wody z wysokości 2 metrów (6.5 stóp) (trampoliny) dwoma sposobami.


I D Z N R

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek