POETKA

Poziom trudności 2

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Zapozna się z podstawowymi elementami budowy wiersza i napisze jeden wiersz rymowany oraz jeden wiersz biały. 

 

 

2

Wybierze trzy gatunki literackie liryki i napisze wiersz w każdym z tych gatunków. 

 

 

3

Przedstawi zastępowi lub drużynie zbiór swoich ulubionych wierszy uwzględniając poetów polskicj i z kraju zamieszkania. 

 

 

4

Obejrzy na żywo lub wirtualnie wieczór poezji. 

 

 

5

Wyrecytuje swój wiersz przed publicznością. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 15 2021r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek