POSZUKIWACZKA SKAMIENIAŁOŚCI

Poziom trudności 2

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Narysuje oś czasu historii Ziemi, uwzgledniając ery i okresy. 

 

 

2

Naszkicuje 3 wybrane skamieniałości przewodnie. 

 

 

3

Poda przykład z Hipotezy Czerwonej Królowej oraz teorii ewolucji. 

 

 

4

Przedstawi własną kolekcję 3 skamieniałości znalezionych samodzielnie i sposob ich oznaczania.

 

 

5

Wytłumaczy proces fosylizacji używając do pomocy wlasnoręcznie zrobiony model. 

 

 

6

Odwiedzi muzeum, w którym wystawione są okazy paleontologiczne albo targi skamieniałości. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

Rozkaz Naczelniczki L 22 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek