PROZAICZKA

Poziom trudności 3

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Napisze artykuł lub reportaż z akcji harcerskiej albo uroczystości i opublikuje go. 

 

 

2

Zredaguje kilka tekstów napisanych przez harcerki do kroniki. 

 

 

3

Napisze opowiadanie z użyciem kilku z podstawowych środków językowych. 

 

 

4

Przeprowadzi wywiad z instruktorką na dowolny temat, zredaguje go i opublikuje w gazetce harcerskiej lub na stronie internetowej. 

 

 

6

Przeczyta książkę i napisze o niej recenzję. 

 

 

7

Dowie się w jaki sposób rękopis (manuskrypt) staje się książką i przestawi ten proces jak scenorys obrazkowy wraz z opisami. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 15 2021r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek