Przewodniczka po Paśmie Gór

Poziom III

Sprawność przyrodnicza, turystyczna

   

 

Podpis

Klucz *

1.   Spędziła w okolicy górskiej przynajmniej 7 dni. Zwiedziła najbardziej charakterystyczne miejscowości. Była na przynajmniej dwóch wierchach.


I D Z N R

2.   Objaśni położenie pasma względem innych gór i względem obszaru kraju.


I D Z N R

3.   Opowie o warunkach życia mieszkańców okolicy.


I D Z N R

4.   Wskaże w czasie wędrówki (rysunkami, zdjęciami) kilkanaście ciekawych widoków i okazów przyrody.


I D Z N R

5.  Prowadzi umiejętnie wskazaną drogą lub ścieżką odległą o przynajmniej 10 km (6 mil).

(a)  W drodze objaśni szczegóły terenu, nazwy najważniejszych: wierchów, grzbietów, dolin, hal, siedzib ludzkich.


I D Z N R

(b)  Wskaże dokąd prowadzą ważniejsze drogi.


I D Z N R

6.   Narysuje szkic topograficzny przebytej trasy górskiej.


I D Z N R

7.   W czasie wędrówki stosuje zasady bezpieczeństwa turystyki górskiej oraz wyekwipowania wyprawy.


I D Z N R

8.   Objaśni znaczenie parku narodowego/stanowego i przepisy o ochronie przyrody w tym parku i poza nim.


I D Z N R

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek