PRZEWODNICZKA PO KSIĘŻYCU

Poziom trudności 2

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

 

PUNKT

WYMAGANIA

DATA

PODPIS

1

Wyznaczy strony świata według słońca i księżyca. 

 

 

2

Zrobi model wszystkich faz księżyca i przedstawi to zjawisko. 

 

 

3

Poprowadzi dziennik obserwacji nieba zapisując zmiany faz księżyca w przeciągu jednego miesiąca. 

 

 

4

W pokazie przedstawi zjawisko zaćmienia księżyca i słońca oraz oddziaływanie księżyca i słońca na przypływy i odpływy. 

 

 

5

W dowolnej formie przedstawi wiadomości o księżycu i wyprawach na księżyc. 

 

 

6

W dowolnej formie przedstawi projekt „Kolonizacja Księżyca”.

 

 

7

Zwiedzi bezpośrednio lub wirtualnie planetarium. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 13 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek