Przewodniczka Po Mieście

 

Podpis

Klucz *

1.   Zna dzieje rozwoju wybranego miasta /historia, warunki geograficzne/. Wyjaśni co wpłyneło na charakter miasta.


I D Z N 

2.   Zna organizację danego miasta. Wytłumaczy strukturę samorządu miasta, wie kto stoi na jego czele i zna nazwisko tego urzędnika. Poda adresy najważniejszych instytucji użyteczności publicznej /szpitale, kościoły, biblioteka, teatr, dzielnia sklepów, poczta, dworzec kolejowy, basen pływacki itp./.


I D Z N 

3.   Posiada przewodnik po mieście oraz plan miasta i umie się nimi posługiwać.


I D Z N 

4.   Przygotuje program jednodniowej wycieczki po mieście, mającej na celu powierzchowne zapoznanie się z najważniejszymi zabytkami miasta /w programie wycieczki można uwzględnić posługiwanie się transportem miejskim/. Obliczy koszt wycieczki.


I D Z N 

5.   Oprowadzi wycieczkę po dwóch zabytkowych obiektach, tłumacząc pokrótce historię tych zabytków.


I D Z N 

6.    Zna sposoby komunikacji publicznej w mieście i z okolic do miasta.  


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009c

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek