PRZEWODNICZKA PO OKOLICY   

 

Podpis

Klucz *

1.   Umie prowadzić w danej okolicy bez błądzenia /w promieniu 3 km/.

a)  Zna drogi i linie komunikacyjne, ich nazwy i klasyfikacje.

b)  Wie jakie środki komunikacyjne są osiągalne. Zna miejsce przystanków, rozkłady jazdy, orientacyjne ceny biletów do najbliższych miejscowości.

c)  Zna ścieżki dla pieszych.

d)  Umie poprowadzić nocą bez światła 1 milę.


I D Z N 

2.   a)  Zna osiedla, ich nazwy, potrafi scharakteryzować mieszkańców.

b)  Wskaże kościoły, siedziby władz, instytucje użyteczności publicznej.

c) Wytropi czy są Polacy w okolicy i jak są zorganizowani.


I D Z N 

3.   Wytropi i pokaże lub opisze zabytki historyczne, przyrodnicze oraz polonii.


I D Z N 

4.   Wskaże gdzie można przenocować, uzupełnić zaprowiantowanie i ekwipunek. Wynajdzie teren odpowiedni na wycieczkę zastępu z biwakiem oraz miejscem do kąpieli.


I D Z N 

5.   Nakreśli z pamięci szkic drogi 1 km do punktu wskazanego.


I D Z N 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek