Przewodniczka Turystyczna

Poziom III

Sprawność obywatelska, turystyczna 

Jako oznakę sprawności, przyjmuje herb lub sztandar miasta w barwach właściwych. 

 

Podpis

Klucz *

1.   Zwiedziła miasto przynajmniej 6 dni. Opowie swoje spostrzeżenia o mieście na kominku, lub opisze je do kroniki harcerskiej.


I D Z N R

2.   Zna rozkład miasta: głowne ulice, nazwy przedmieść, specjalności handlowe lub przemysłowe, środki komunikacji, dworce kolejowe, lotniska, siedziby miejskie, uniwersytety, teatry, muzea, stowarzyszenia, gazety.


I D Z N R

3.   Zna położenie geograficzne miasta, określi dzielnice i zaludnienie.


I D Z N R

4.   Używając plan miasta, dotrze do nieznanego poprzednio punktu w mieście.


I D Z N R

5.   Przedstawi przewodnik po mieście, którym się posługiwała.


I D Z N R

6.   Przedstawi zrozumienie rozwoju miasta. Opowie jakich wybitnych ludzi życie związało się z miastem. Objaśni udział miasta w historii państwa i rozwoju kultury.


I D Z N R

7.   Jeżeli znajduje się poza Polską, wyśledzi historię polonijną miasta.


I D Z N R

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek