PRZYJACIÓŁKA DZIKICH ZWIERZĄT

Poziom trudności 2

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Rozpozna na fotografiach 15 różnych zwierząt występujących w okolicznych parkach i lasach. 

 

 

2

Rozpozna w terenie tropy kilku dzikich zwierząt. 

 

 

3

Samodzielnie lub z pomocą zbuduje i powiesi karmnik lub budkę dla ptaków, hotel dla owadów lub inne urządzenie pożyteczne dla dzikich zwierząt. 

 

 

4

Wybierze się na wycieczkę do lasu, parku lub na łąkę. Rozpozna odgłosy pięciu zwierząt, nagra je i odtworzy na zbiórce zastępu lub drużyny. 

 

 

5

Na zbiórce zastępu lub drużyny opowie o zwierzętach chronionych oraz niebezpiecznych w swoim kraju zamieszkania. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

Rozkaz Naczelniczki L 22 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek