PRZYRODNICZKA (poziom ochotniczki) Materiały pomocnicze  
     

 

Podpis

Klucz *

1.   Wymieni i jeśli to możliwe zwiedzi przynajmniej jeden park narodowy lub rezerwat w Polsce lub w kraju zamieszkania.


I D Z N 

  Zapozna się ze zwierzętami i roślinami tam  
  żyjącymi.


I D Z N 

2.   Powie dlaczego trzeba chronić i ratować
 przyrodę .


I D Z N 

      Poda jeden przykład mówiący  co niszczy
      przyrodę.

I D Z N 

3.   Rozpozna 5 gatunków drzew i zna ich polskie
 nazwy.


I D Z N 

Wykona własnoręczne rysunki lub znajdzie 5 liści drzew z kraju zamieszkania. Zasuszy je i wykona zielnik podając nazwę rośliny, z której one pochodzą.


I D Z N

4.  Wyhoduje 2 roślinki: jedną z cebulki lub korzenia i jedną z nasienia.


I D Z N 

Wie co jest im potrzebne do życia, a co je niszczy.


I D Z N

5.  W czasie wycieczki, biwaku lub obozu wsłucha się w ciszę lasu, rozpozna głosy zwierząt lub ptaków.


I D Z    

6.   W czasie wycieczek, biwaków i obozów dba o czystość terenu, na którym się znajduje.


I D Z    

Razem z zastępem lub z grupą dziewcząt zorganizuje zbiór śmieci (i sortowanie) wokół miejsca obozowania.


I D Z    

7.  Przeczytała broszurkę rządową lub miejską i artykuły w prasie na temat ochrony przyrody i środowiska.


I D Z    

      Sama lub z zastępem opracuje broszurkę,
      ilustrując ją własnymi rysunkami.

I D Z    

8.   Wytłumaczy na czym polega odpowiedzialność za zwierzątka trzymane w domu.


I D Z    

Jakie one mają potrzeby i jak należy się nimi opiekować.


I D Z    

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L20 06 września 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek