RATOWNICZKA PRZYRODY  (poziom tropicielki) 
Materiały pomocnicze
 

Podpis

Klucz *

1.   Zapozna się z przyrodą w swoim najbliższym otoczeniu, robiąc notatki o swoich spostrzeżeniach.


I D Z N

 Przedstawi rysunki lub zdjęcia roślin i
 
zwierząt, które tam żyją.


I D Z N

2.   Opowie o czynnikach, które niszczą
     
przyrodę.


I D Z N

      Wie jakie rośliny, drzewa i zwierzęta w kraju jej
     
zamieszkania są zagrożone.

I D Z N

3.   Odróżni przynajmniej 5 gatunków ptaków żyjących w jej środowisku.


I D Z N

      Wykona prosty karmnik i karmi ptaki.

I D Z N

4.   Rozpozna 2-3 gatunki zwierząt po śladach. (pogryzione orzechy czy szszki, ślady łap, obgryzione gałązki, podcięte przez bobry drzewa, itp)


I D Z N

5.   Zna i przestrzega przepisy „Regulaminu zachowania się za miastem” w kraju zamieszkania.


I D Z N

6.   Rozumie, że jest współodpowiedzialna za otaczającą ją przyrodę.


I D Z N

Wie co powinna zmienić w swoim postępowaniu aby lepiej chronić przyrodę.


I D Z N

7.   Oczysci teren po wycieczce, biwaku lub obozie.


I D Z N

Nie niszczy drzew, roślin i nie szkodzi zwierzętom.


I D Z N

Nie wylewa brudnej wody do rzek, jezior, i t.p.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L20 06 września 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek