RATOWNICZKA ŚRODOWISKA NATURALNEGO - (poziom samarytanki)
                                                                                                                                
Materiały pomocnicze 
 

Podpis

Klucz *

1.   Wytłumaczy co to jest ekologia


I D Z N

      i na czym polega różnica ciał żywych i martwych –
      poda przykłady.

I D Z N

2.   Rozumie ważność czystego powietrza dla
      oddychania.


I D Z N

Wie z czego składa się atmosfera.


I D Z N

Wie jakie składniki powietrza zanieczyszczają atmosferę.


I D Z N

3.   Opowie znaczenie i rolę jaką spełniają drzewa w oczyszczaniu powietrza


I D Z N

Razem z zastępem zasadzi drzewko/ka przy swoim domu, w swoim ośrodku lub stanicy.


I D Z N

4.   Wie co to jest „kwaśny deszcz” i z czego powstaje.


I D Z N

5.   Wytłumaczy konieczność ochrony lasów tropikalnych.


I D Z N

6.   Wie dlaczego należy oszczędzać energię – wymieni znane źródła energii.


I D Z N

a.  W swoim codziennym postępowaniu (w szkole, domu) nie szkodzi środowisku nie zostawia po sobie śmieci.


I D Z N

 b.  oszczędza: wodę, energię,  papier, opakowania, dba o swoje ubrania i rzeczy kupuje tylko to co jest jej naprawdę potrzebne, sortuje surowce wtórne.


I D Z N

7.   W miarę możliwości przeczyta książkę lub obejży z zastępem film „Wall.e” (Disney) i przedyskutuje problemy, które ten film porusza. (lub inny film o podobnej tematyce)


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L20 06 wwrześnia 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek