Ratowniczka Wodna

 

Podpis

Klucz *

1.   Przepłynie bez ubrania stylem dowolnym i w dowolnym czasie 400 metrów na wodzie stojącej i 800 metrów na wodzie bieżącej z prądem. Przepłynie nurkiem 20 metrów.


I D Z N 

2.   Przepłynie w ubraniu stylem dowolnym i w dowolnym czasie, 200 metrów.


I D Z N 

3.   Utrzyma się na wodzie w czasie 30 minut.


I D Z N 

4.   Wie jak zapobiec skurczom w wodzie; zna niebezpieczeństwo wynikające z różnic temperatur, prądów, ruchomego dna, wysokej fali.


I D Z N 

5.   Wchodzi i skacze do wody z łodzi i z pomostu. Rozbierze się w wodzie.


I D Z N 

6.   Wiosłuje na łodzi i kajaku.


I D Z N 

7.   Zastosuje chwyty ratownicze, pokaże sposoby podchodzenia do tonącego oraz uwalnia się od niego.


I D Z N 

8.   Wyłowi z wody przedmiot, imitujący topielca,
      przyholuje go do brzegu z odległości 25 metrów.
      Umie holować kilkoma sposobami. Posłuży się
      rzutką i kołem ratunkowym.

I D Z N 

9.   Umie zorganizować akcjć akcję ratowniczą.


I D Z N 

10. Udzieli pierwszej pomocy po wyciągnięciu z wody tonącego.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek