RECYTATORKA

Poziom trudności 2

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Zapozna się z podstawowymi technikami recytacji i interpretacji tekstu i zastosuje je podczas wystąpień. 

 

 

2

Wyrecytuje polski utwór literacki biorąc pod uwagę modulacje głosu, znaki interpunkcyjne, pauzy w odpowiednich momentach oraz tempo i rytm. 

 

 

3

Opowie płynnie i poprawnie o przeczytanym polskim utworze literackim. 

 

 

4

Zapozna się z pięcioma pisarzami lub poetami polskimi. Opowie zastępowi lub drużynie co wpłynęło na twórczość oraz wyrecytuje fragmety ich dzieł. 

 

 

5

Obejrzy na żywo lub wirtualnie wieczór poezji lub konkurs recytatorski. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 15 2021r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek